SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

65.

Na temelju članka 28., 30. i 34. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu financiranja rada predstavnika nacionalnih
manjina u Općini Omišalj

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se način financiranja predstavnika nacionalnih manjina, te pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu predstavnika nacionalnih manjina u Općini Omišalj koje imaju u obavljanju poslova predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 2.

Svakom predstavniku nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj sredstva za sufinanciranje provođenja aktivnosti utvrđenih programom rada predstavnika nacionalne manjine.

Naknada troškova i nagrada predstavnika nacionalne manjine isplaćuju se iz troškova programa rada predstavnika nacionalne manjine.

Članak 3.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Predstavnik nacionalne manjine ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza po održanom sastanku na kojem je bio nazočan u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta obavljanja poslova.

Članak 4.

Predstavnici nacionalnih manjina u Općini Omišalj ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini od 50% od iznosa naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Sredstva za nagradu iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se na poseban račun predstavnika nacionalne manjine otvoren za ostvarivanje manjinskih prava na području Općine Omišalj, i to najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 5.

Predstavnik nacionalne manjine dužan je dostaviti program rada i financijski plan Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije do 15. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Iznimno za 2015. godinu predstavniknacionalne manjine dužan je dostaviti program rada i financijski plan Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije do 15. siječnja 2016. godine.

Financijski plan i financijski izvještajpredstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-06-15-01-15

Omišalj, 30. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51513&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr