SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

64.

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge, razlozi za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata iodređuje mogućnostproduženja propisanog radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti« mogu raditi od 08,00 do 02,00 sata.

Članak 3.

Prostori za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata mogu raditi u propisanom radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

Članak 4.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 5.

Općinski načelnik Općine Omišalj može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi«, rješenjem najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od propisanog radnog vremena, sukladno sljedećim kriterijima:

1. da je nadležni gospodarski inspektor donio izvršno rješenje o zabrani radakojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena u ugostiteljskom objektu

2. da je na temelju prijave Prekršajni sud donio pravomoćnu presudu o remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu ili njegovoj neposrednoj blizini, ili

3. da je nadležni sanitarni inspektor temeljem mjerenja ovlaštene osobe, utvrdio prekoračenje najviše dopuštene razine buke.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu biti smješteni na lokacijama određenim dokumentima prostornog uređenja.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama mogu biti smješteni na prostorima određenim Planom lokacija koje u skladu s dokumentima prostornog uređenja donosi Općinsko vijeće, pod uvjetom da nisu na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se općim aktom kojim se propisuju uvjeti za postavljanje privremenih objekata i komunalne opreme, vodeći računa o lokalnim ambijentalnim obilježjima.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07 i 33/09).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-06-15-01-14

Omišalj, 30. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51513&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr