SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

42.

Temeljem članka 30. i 43. Zakona o financiranju jedinica (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 8. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje
javne površine

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javne površine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/ 13, 10/14, 21/14 i 27/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 5. iza stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:

»Korisnici javne površine za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata koji posluju više od 9. mjeseca u kalendarskoj godini ostvaruju popust od 50% iznosa utvrđenog godišnjom tarifom iz stavka 1. ovog članka.

Popust iz stavka 2. ovog članka ostvaruje se na zahtjev korisnika uz dostavu dokaza nadležnog tijela kojim se potvrđuje da ugostitelj u objektu posluje duže od 9. mjeseca.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-02/1

URBROJ: 2142/05-01-15-34

Malinska, 8. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51511&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr