SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

47.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju završnog likvidacijskog izvješća
Centra za kulturu Općine Omišalj u likvidaciji i
davanju razrješnice likvidatoru

Članak 1.

Prihvaća se završno likvidacijsko izvješće po okončanju postupka likvidacije, podneseno po likvidatoru Maji Mahulja, kao i prijedlog raspodjele ostatka likvidacijske mase.

Završno likvidacijsko izvješće te prijedlog raspodjele ostatka likvidacijske mase čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 2.

Daje se razrješnica likvidatoru Ustanove, Maji Mahulja iz Omišlja, Kančinar 1a.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinska načelnica na potpisivanje Odluke radi prijave upisa brisanja Ustanove iz sudskog registra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/8

URBROJ: 2142-06-15-01-12

Omišalj, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=51513&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr