SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

42.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 126/12-proč. tekst, 94/13 i 152/14), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/ 93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) i članka 21. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 5. studenoga 2015. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/14 i 23/15), Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2015. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/8

URBROJ: 2142-06-15-01-7

Omišalj, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=51513&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr