SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

44.

Na temelju članka 24. Zakona u pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 36/15), članka 13. i 18. Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti - prijevoz pokojnika od 1. srpnja 2013. godine i članku 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O RASKIDU UGOVORA O KONCESIJI
ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI - PRIJEVOZ
POKOJNIKA

Članak 1.

Raskida se Ugovor o koncesiji po sili zakona za obavljanje djelatnosti - prijevoz pokojnika zaključen 01.srpnja 2013. godine, sklopljen između Vinodolske općine kao davatelja koncesije - koncedenta i »SUZA ADRIA« d.o.o. Kostrena, kao ovlaštenika- koncesionara.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Vinodolska općina kao davatelj koncesije-koncedent sklopila je Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti-prijevoz pokojnika sa SUZA ADRIA d.o.o. Kostrena, s rokom trajanja pet (5) godina, za razdoblje od 6.7.2013. godine do 30.6.2018. godine

Člankom 24. zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»N.N« broj: 36/15), koji je stupio na snagu 7. travnja 2015. godine, propisano je da »KONCESIJE ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA POKOJNIKA, KOJE SU U SKLADU S ODREDBAMA Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila NADLEŽNA TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADA ZAGREBA, PRESTAJU VAŽITI DANOM STUPANJA NA SNAGU ZAKONA«. Slijedom navedenoga ovlašteniku koncesionaru tvrtki »SUZA ADRIA« d.o.o. po sili zakona prestala je koncesija za prijevoz pokojnika na području Vinodolske općine

KLASA: 021-05/15-01/

URBROJ:2107-03/15-01-9-179

Bribir, 16. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=951&mjesto=91253&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr