SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

55.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08. i 61/11.), članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 74/10.), članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Jelenje (»Službeni glasnik Primorsko-goranske županije« broj 25/13.) i članka 33. Statuta Općine Jelenje (»Službeni glasnik Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09. i 13/13.), Načelnik Općine Jelenje donosi sljedeće

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Jelenje

Članak 1.

U članku 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br.28/13), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u oznaci odsjeka oznake: 2. Odsjek ureda načelnika, radno mjesto oznake »Redni broj: 6« naziv radnog mjesta mijenja se i sada glasi: »Administrator«.

Članak 2.

U članku 8. Pravilnika u odsjeku oznake »3. Odsjek za komunalni sustav« u radnom mjestu »Redni broj 7.« naziv radnog mjesta »Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo« mijenja se opis poslova koji sada glasi:«

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, te na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Klasa: 112-08/15-03/01

Ur. broj: 2170-04-15-03-2

Dražice, 30. rujna 2015.

Načelnik Općine Jelenje

mr. sc. Ervin Radetić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51218&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr