SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

34.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju
učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih,
diplomskih i poslijediplomskih studija

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/13) u članku 3. stavku 1. podstavku A. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA, točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine,

3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

-učenici 1. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda osnovne škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja ili

-učenici 2. razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu osnovne škole i prvom razredu srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja ili

-učenici 3. i 4. razreda s postignutim općim uspjehom u prethodna dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja.«

Članak 2.

U podstavku B. STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA, u točki 2. iza riječi: »Omišalj« dodaju se riječi: »najmanje dvije godine«.

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Uvjeti iz članka 3. stavka 1. podstavka B) točke 1. i 2. ove Odluke primjenjuje se i na redovite studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, ako je sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.

Ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na stipendiju imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena prethodne akademske godine iznosi najmanje 80% najvećeg mogućeg prosjeka ocjena na odnosnom visokom učilištu.«

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-06-15-01-7

Omišalj, 17. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51513&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr