SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

33.

Na temelju članka 5. stavaka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07, 152/08, 124/10 i 56/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini sredstava koja nositelji prava vlasništva
na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru
na području Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava koja fizičke i pravne osobe - nositelji prava vlasništva na nekretninama na području Općine Omišalj plaćaju za sufinanciranje katastarske izmjere na području Općine Omišalj.

Članak 2.

Visina sredstava kojima fizička osoba, nositelj prava vlasništva na nekretnini odnosno nekretninama, sudjeluje u financiranju katastarske izmjere na području Općine Omišalj iznosi 2.000,00 kn, neovisno o broju i površini nekretnina koje ima u vlasništvu.

Ukoliko se radi o nekretnini koja je u suvlasništvu više fizičkih osoba, tada svaki suvlasnik sudjeluje u sufinanciranju katastarske izmjere srazmjerno svom suvlasničkom udjelu, osim u slučaju kada se ta ista fizička osoba pojavljuje kao suvlasnik ili vlasnik i drugih nekretnina, u kojem slučaju je dužna sudjelovati u financiranju katastarske izmjere i za te nekretnine srazmjerno svom suvlasničkom udjelu, uzimajući u obzir da ukupan iznos sufinanciranja katastarske izmjere ne može iznositi više od 2.000,00 kn.

Fizička osoba koja je nositelj prava vlasništva na samo jednoj nekretnini i to stanu u ulici Bjanižov i Veli kijec broj 53/1 i 53/2 u naselju Omišalj i u ulicama: Krčine 1, Trg ružmarina, Cvjetni trg, Trg A. Starčevića i Stube put Kijca u naselju Njivice sudjeluje u sufinanciranju katastarske izmjere s 25% iznosa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Visina sredstava kojima će pravna osoba, nositelj prava vlasništva odnosno suvlasništva na nekretnini odnosno nekretninama sudjelovati u financiranju katastarske izmjere na području Općine Omišalj određuje se prema površini predviđenoj za razvoj djelatnosti u Prostornom planu uređenja Općine Omišalj i iznosi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-06-15-01-6

Omišalj, 17. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51513&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr