SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

31.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), a u skladu sa Proračunom Općine Omišalj za 2015. godinu, Općinska načelnica Općine Omišalj 31. srpnja 2015. godine, utvrdila je

IZMJENE I DOPUNU PLANA
prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu (dalje u tekstu: Plan), u tablici u Dodatku I. iz točke II. Plana koja čini njegov sastavni dio, pod rednim brojem 10. Viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo, u stupcu IV brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »1«.

U stupcu V, brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »0«.

U stupcu VII, brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »0«.

II.

U tablici pod rednim brojem 13. Referent - komunalni redar, u stupcu IV, brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »0«.

III.

Iza rednog broja 15. dodaje se redni broj 16. i tekst, kako slijedi:

» I - 16.

II - Viši referent za društvene djelatnosti

III - Broj sistematiziranih radnih mjesta: 1

IV - Popunjena radna mjesta na neodređeno vrijeme: 0

V - Potreban broj službenika na neodređeno vrijeme: 1

VI - Potreban broj vježbenika na neodređeno vrijeme: 0

VII - Ukupno planiranih popuna (kolona V + VI): 1«.

IV.

Ove izmjene i dopuna Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/15-01/1

URBROJ: 2142-06-15-01-2

Omišalj, 31. srpnja 2015.

OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=51513&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr