SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

30.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), a u skladu sa Proračunom Općine Omišalj za 2015. godinu, Općinska načelnica Općine Omišalj 30. siječnja 2015. godine, utvrdila je

PLAN
prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u Upravni odjel Općine Omišalj u 2015. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel Općine Omišalj za 2015. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/15-01/1

URBROJ: 2142-06-15-01-1

Omišalj, 30. siječnja 2015.

OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=51513&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr