SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

29.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), općinska načelnica Općine Omišalj, 29. travnja 2015. godine, donosi

I. DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/ 15), u tablici u članku 4. dodaju se sljedeće mikrolokacije i djelatnosti:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova dopuna Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 342-01/14-01/6
URBROJ: 2142-06-15-01-3
Omišalj, 29. travnja 2015.

Općinska načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51513&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr