SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

26.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2014. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/15), članak 3. mijenja se i glasi:

»Raspoloživi višak prihoda za 2014. godinu u iznosu od 2,735.840,94 kn sadržava po izvorima financiranja:

- 581.979,73 kn manjka općih prihoda i primitaka

- 1,040.030,08 kn viška sredstava na HBOR-u

- 13.139,81 kn viška sredstava od katastarske izmjere

- 70.908,13 kn manjka prihoda naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

- 2,009.542,50 kn viška sredstava od komunalnog doprinosa

- 230.000,00 kn viška sredstava od pomoći

- 96.016,41 kn neutrošenih sredstava od prodaje stanova.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Utvrđeni manjak općih prihoda i primitaka u iznosu od 581.979,73 kn i prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 70.908,13 kn pokrit će se iz tekućih prihoda u 2015. godini.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/5

Ur. broj: 2142-06-15-01-9

Omišalj, 9. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51513&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr