SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

22.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 9. srpnja 2015. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/14) članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2015. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 4.941.300,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade
u iznosu od 3.417.800,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe
u iznosu od 422.000,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije na
pomorskom dobru u iznosu od 606.000,00 kn,

-sredstava koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru u iznosu od 295.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice
u iznosu od 165.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 25.500,00,

-opći prihodi i primici od 10.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 5.742.448,00 kn.

Pored rashoda za Program održavanja komunalne infrastrukture, komunalna naknada u iznosu od 286.000,00 kn namjenski će se utrošiti za djelatnost vatrogasnih postrojbi.

Komunalna naknada u iznosu od 1.956.648,00 kn utrošit će se za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008.-2011.g, prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/5

Ur. broj: 2142-06-15-01-4

Omišalj, 9. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51513&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr