SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

21.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 9. srpnja 2015. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/14) članak 1. mijenja se i glasi:

»Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 1.487.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.405.000,00 kn i iz kom. Naknade u iznosu od 82.000,00 kn cijelosti,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 1.602.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu do 1.222.000,00 kn i iz pomoći u iznosu od 380.000,00 kn.

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj u iznosu od 2.300.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 600.000,00 kn, iz općih prihoda u iznosu od 81.000,00 kn, iz sredstava pomoći u iznosu od 1.319.000,00 kn, iz naknade za legalizaciju u iznosu od 300.000,00 kn.

4. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 662.450,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 140.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene - katastar u iznosu od 250.000,00 kn i iz sredstava pomoći u iznosu od 310.000,00 kn.

6. sredstva potrebna za gradnju odnosno proširenje groblja u ukupnom iznosu od 780.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 650.000,00 kn i sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 30.000,00 kn i sredstava ostalih koncesija u iznosu od 100.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 5.441.460,33 kn.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/5

Ur. broj: 2142-06-15-01-5

Omišalj, 9. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51513&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr