SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

20.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2015. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2015.godinu i projekcijama za 2016. i 2017. god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/14) članak 1. mijenja se i glasi: »Proračun Općine Omišalj za 2015. god. i projekcije za 2016. i 2017. god.« (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u Proračunu za 2015. godinu, a u posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/14-01/2

Ur. broj: 2142-06-15-01-2

Omišalj, 9. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51513&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr