SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD KRK

21.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14 ) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke
na dužnost predsjednika Gradskog vijeća

I.

Gradsko vijeće utvrđuje činjenicu da je JOSIP STANIČIĆ podnio ostavku (zaprimljena u pisarnici Grada Krka 24. lipnja 2015. godine) na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-15-3

Krk, 16. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51500&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr