SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč.tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 7. svibnja 2015. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

I.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Omišalj prihvaća projekt i pismo namjere za njegovu provedbu, i to:

1.Prihvaća se projekt »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima« procijenjene ukupne vrijednosti 490.370.277,00 kn (64.522.405,00 EUR).

2.Prihvaća se Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima«.

3.Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstava kako slijedi:
sredstva EU fondova u iznosu 71,58 % domaća sredstva u iznosu 28,42 % od ukupne vrijednosti projekta (državni proračun, Hrvatske vode, JLS).

4.Prihvaća se da udio sredstava JLS iznosi maksimalno 10 % od ukupne vrijednosti projekta odnosno 49.037.028,00 kn.

5.Prihvaća se veličina udjela svake jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju projekta u iznosu 35.199.675,00 kn (49.037.028,00 kn - 13.837.352,00 kn priznatog dosadašnjeg učešća JLS) i to:

Grad Krk - 23,21 %

Općina Baška - 13,62 %

Općina Dobrinj - 13,49 %

Općina Malinska - Dubašnica - 20,40 %

Općina Omišalj - 18,48 %

Općina Punat - 10,80 %

6.Prihvaća se prijedlog da se po potrebi financijska sredstva koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave pribave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

II.

Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave na provedbi projekta i indikativna ponuda HBOR-a sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/3

URBROJ:2142-06-15-01-14

Omišalj, 7. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=942&mjesto=51513&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr