SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
GRAD RAB

71.

Na temelju članka 4. stavak 2. i članka 12. stavak 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Raba, dana 26. svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Grada Raba, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2015. godine.

Članak 2.

Služba se ustrojava na brdu Kamenjak na kojem će se od 1. lipnja do 15. rujna 2015. godine obavljati svakodnevno dežurstvo, u vremenu od 8,00 do 20,00 sati.

U danima velike i vrlo velike opasnosti od požara Služba će svoj rad prilagođavati nastalim potrebama i izvan spomenutog razdoblja.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju 2 osmatrača.

Osmatrači moraju imati najmanje položen protupožarni minimum.

Članak 4.

Služba na Kamenjaku mora biti opremljena dalekozorom, preglednom zemljopisnom kartom otoka Raba, sredstvom veze (mobilni telefon ili radio uređaj), popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara, najmanje jednim vatrogasnim aparatom za početno gašenje požara, jednom naprtnjačom i jednom metlenicom.

Članak 5.

Financijska sredstva za održavanje Službe osigurava Grad Rab.

Područnoj vatrogasnoj zajednici otoka Raba povjeravaju se svi poslovi koji se odnose na funkcioniranje Službe.

Članak 6.

Služba na Kamenjaku dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Grada Raba i otoka Raba, a koju još čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma, te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab.

Članak 7.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite Grada Raba i otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku Područne vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 8.

Služba obavlja dojave pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab, na broj telefona 724-372, pozivom Županijskom centru 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na broj telefona 193.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 214-01/15-01/09

URBROJ: 2169-01-01-15-2

RAB, 26. svibnja 2015.

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl.oec.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=51280&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr