SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

10.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( »Narodne novine« br. 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 7. svibnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 6,216.012,11 kn

2.Manjak prihoda od
nefinancijske imovine 4,659.308,03 kn

3.Manjak primitaka od
financijske imovine 416.894,77 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 6,216.012,11 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4,659.308,03 kn i manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 416.894,77 kn. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2013.god. iznosi 1,596.031,63 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2014.godinu u iznosu od 2,735.840,94 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda za 2014.godinu u iznosu od 2,735.840,94 kn sadržava po izvorima financiranja:

-581.979,73 kn manjka općih prihoda i primitaka

-1,040.030,08 kn viška sredstava na HBOR-u

-57.768,32 kn manjka prihoda za posebne namjene

-2,009.542,50kn viška sredstava od komunalnog
doprinosa

-230.000,00kn viška sredstava od pomoći

-96.016,41 kn neutrošenih sredstava od prodaje stanova

Članak 4.

Utvrđeni manjak općih prihoda i primitaka u iznosu od 581.979,73 kn i prihoda za posebne namjene u iznosu od 57.768,32 kn pokriti će se iz tekućih prihoda u 2015.god.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-01/13-01/8

URBROJ: 2142-06-15-01-3

Omišalj, 7. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić , v.r.

.VIŠAK IZ KRAJA GODINE SE UNOSI U
PRORAČUN KAD BUDE 1. REBALANS !!!!

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=936&mjesto=51513&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr