SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
GRAD KRK

17.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 79/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/01, 16/02, 6/03 i 29/05) u članku 16. stavku 2. točka 2) mijenja se i glasi:

»2) domaćinstva s prosjekom starosne dobi preko 75 godina s prebivalištem na području Grada Krka oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za jedan stan do maksimalno 120 m2«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/15-01/25

Ur.broj: 2142/01-01-15-3

Krk, 28. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=935&mjesto=51500&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr