SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
GRAD RAB

20.

Na temelju članka 35. i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- pročišćeni tekst zakona (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97,107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Raba je, dana 14. travnja 2015. godine donio

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti sljedeći članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab, imenovani od strane gradonačelnice Grada Raba:

1. MARIJAN VIDAS,

2. ZORAN ANTUNOVIĆ,

3. LUCIJA JOKOVIĆ.

Članak 2.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab imenuju se:

1. MARINA BEG UMILJENOVIĆ,

2. ANTONIO VIDAS,

3. DANIJEL POTOČNJAK.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba, i to svakom vijećniku osobno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-02/15.

Ur. broj: 2169-01-01-15-03-01.

Rab, 14. travnja 2015.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=51280&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr