SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
OPĆINA FUŽINE

16.

Na temelju članka 20. Zakona o Socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13 i 152/14) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine donosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine
za 2014. godinu

Članak 1.

Socijalni program Općine Fužine za 2014. godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 11. prosinca 2013. godine, sa I. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 28. svibnja 2014. Godine i II. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća 26. studenog 2014. godine.

Članak 2.

Socijalni program Općine Fužine za 2014. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2112/03-01-15-05

Fužine, 16. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=10009&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr