SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 7. Ponedjeljak, 16. ožujka 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

5.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/ 13, 153/13, 147/14) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/ 09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/15-01/12, urbroj: 2112/07-03-15-1 od 2. ožujka 2015. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/12

URBROJ: 2112/07-01-15-3

Ravna Gora, 12. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

URBROJ: 2112/07-03-15-1

Ravna Gora, 2. ožujka 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Florijan

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=927&mjesto=51314&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr