SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

6.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine « broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. veljače 2015. godine, donijelo je

IZMJENE
Plana davanja koncesija na području općine Omišalj
za 2015. godinu

Članak 1.

U Planu davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/14), u članku 2. točki 1. podtočka 2. mijenja se i glasi:

»– rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina,«

Podtočka 3. mijenja se i glasi:

»- početak koncesije: ožujak 2015. godine,«

Članak 2.

Ove izmjene Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2142-06-15-01-7

Omišalj, 26. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=51513&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr