SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 1. stavak 1. i članka 9. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj: 47/90,27/93 i 38/09) članka 19 i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj:40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
OBLASTI KULTURE U VINODOLSKOJ
OPĆINI ZA 2015. GODINU

Članak 1.¸

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/9

UR.BROJ: 2107-03/14-113

Bribir, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=91253&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr