SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

1.

Na temelju članaka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 79/07,113/ 08 i 43/09) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 29. siječnja 2015. godine, donosi

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH
MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH
ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA)
I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE
MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE
I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU OMIŠALJ U 2015. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedbe Programa.

Članak 2.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Omišalj, kao i Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Omišalj u 2015. godini koji je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ( koji je sastavni dio ovog Programa i nije predmet objave u »Službenim novinama«).

Članak 3.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Omišalj provodi se:

-u objektima, prostorima i uređajima u vlasništvu
Općine

-na javno-prometnim površinama

-na sunčalištima javnih plaža

-na ostalim javnim površinama

-na površinama, prostorima i uređajima koji nisu u vlasništvu Općine, a čiji su vlasnici, posjednici privatne i pravne osobe.

Članak 4.

Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je sustavno suzbijanje planirano i organizirano mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama, prostorima, objektima i uređajima iz članka 3. ovog Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Općinom Omišalj sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Omišalj.

Članak 5.

Troškove provedbe Programa mjera u objektima, prostorima i uređajima, javno-prometnim površinama, sunčalištima javnih plaža i ostalim javnim površinama koje su u vlasništvu Općine Omišalj snosit će Općina Omišalj.

Na prostorima, objektima, uređajima i površinama koji nisu u vlasništvu Općine Omišalj troškove provedbe Pograma mjera snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici, posjednici ili nositelji upravljanja objektima i ustanovama.

Troškove provedbe Programa mjera u romskom naselju »Homutno« u Omišlju snosit će Općina Omišalj.

Po završetku pučkih fešta na području Općine Omišalj, troškove provedbe Programa mjera snosit će organizatori fešta.

Članak 6.

Stručni nadzor nad provedbom ovog Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor financira se iz Proračunskih sredstava Općine Omišalj.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 351-01/15-01/1

UR.BROJ; 2142-06/15-01-2

Omišalj, 29. siječnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=51513&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr