SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA VRBNIK

27.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/ 13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici koja je održana 1. listopada 2014. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/01) članak 7. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti zone su:

-Za prvu zonu kz =1,00

-Za drugu zonu kz =0,90

-Za treću zonu kz =0,80«

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Sredstava za namirenje iznosa komunalne nakade za slučajeve iz članka 10. i 11. ove Odluke, osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik iz vlastitih izvora.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/14-01/93

Ur. broj: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 1. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51516&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr