SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA VRBNIK

26.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnog gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90,11, 144/12, 94/13 i 153/ 13), članka 122. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici koja je održana 1. listopada 2014. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 6/ 11 i 25/13) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinos za ostale objekte obveznik plaća jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti građevinske dozvole.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/14-01/94

Ur. broj: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 1. listopad 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51516&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr