SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA VRBNIK

21.

Na temelju članka 35. stavak (2) i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 105. Stavak (5) Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/ 13, 148/13 i 92/14), članka 12. Odluke o uvjetima i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 31/ 10) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 31/09, 33/09, 15/13 i 25/ 13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici održanoj 1. listopada 2014. god. donosi

ODLUKU
Općinsko vijeće daje svoju suglasnost da
se izvrši zamjena na nekretninama kako slijedi:

1.Vrbenka d.d. daje Općini Vrbnik:

-dio k.č. 142/1 k.o. Vrbnik upisana u z.k.ul. 7544, oznaka zemljišta ekonomsko dvorište, površine 215/6731 m2.

-dio k.č. 145/1 k.o. Vrbnik upisana u z.k.ul. 7546, oznaka zemljišta pašnjak, površine 55/103 m2.

2.Općina Vrbnik daje Vrbenki d.d. nekretninu oznake k.č. 144/4 k.o. Vrbnik, z.k.ul.8167, oznaka zemljišta dvor, površine 266 m2.

3.Branko Antić, daje Općini Vrbnik:

dio k.č. 173/2 k.o. Vrbnik upisana u z.k.ul. 484, oznaka zemljišta oranica, površine 66/117 m2

4.Općina Vrbnik daje Branku Antić k.č. 173/4 k.o. Vrbnik, z.k.ul.8167, oznaka zemljišta pašnjak, 72 m2

Sve navedene zamjene vrše se kako je prikazano u situacionom planu Ulice braće Trinajstić koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, Anton Gršković, ing. geodezije dana 23.3.2014. a nalazi se u privitku ove odluke.

Klasa: 930-01/12-01/111

Ur.broj: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 1. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51516&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr