SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA VRBNIK

20.

Na temelju članka 52. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11 i 56/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici dana 1. listopada 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Članak 1.

U Odluci o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3 te uvođenja naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/10, 52/12 i 41/13) naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o naknadi za razvoj«

Članak 2.

U članku 3. i 4. umjesto riječi »PONIKVE d.o.o.« ima stajati »PONIKVE VODA d.o.o.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-07/14-01/28

Ur. broj: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 1. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51516&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr