SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

26.

Na temelju članka 8. stavak 3. Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, kojeg je Općinsko vijeće Općine Ravna Gora prihvatilo na sjednici od 28. travnja 2000. godine i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. listopada 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

1.FRANJO MANCE iz Kupjaka, Kupjak 63, komunalni referent i komunalni redar Odsjeka za komunalni sustav Općine Ravna Gora, imenuje se za člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

KLASA: 080-02/14-01/2

UR.BROJ: 2112/07-01-14-4

Ravna Gora, 2. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51314&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr