SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

55.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« br.47/13) u članku 2 . briše se i glasi:

Programom održavanja komunalne infrastrukture planiraju se sljedeće djelatnosti po vrsti, iznosu i izvorima sredstava:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/14-01/40

Ur. broj: 2213/01-01-14-8

Mali Lošinj, 26. rujna 2014.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=10005&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr