SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

34.

Na temelju članka 37, 39 i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12 ), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 7. sjednici Vijeća održanoj 3. rujna 2014. godine donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Vinodolske općine za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/13 - u daljnjem tekstu: Proračun), članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2014. godinu u A: Računu prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C.

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i to kako slijedi:

I. Izmjene i dopune proračuna Vinodolske općine za 2014.g. u daljnjem tekstu proračun)

u iznosu od 19.216.789,71 kn sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 16.471.000,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 250.000,00 kn

Rashodi poslovanja 15.370.193,56 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine 3.546.596,15 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primitci od financijske imovine i
zaduživanja 2.495.789,71 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu
zajmova 300.000,00 kn

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /
FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2014. godinu koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećava se ili smanjuje kako slijedi.

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2014.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2107-03/14-01-9-85

Bribir, 3. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr