SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

33.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 7. sjednici Vijeća održanoj 3. rujna 2014. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE
ZA RAZDOBLJE
OD 1. 1. DO 30. 6. 2014. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2014. g. sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja / financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja /financiranja Proračuna za 2014. godinu kako slijedi.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu (II. Posebni dio) Proračuna kako slijedi.

Članak 4.

Ovaj polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj:2107-03/14-01-9-84

Bribir, 3. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=91253&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr