SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

24.

Na temelju članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u sportu za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 50/13) u članku 2. brojka »260.720,00« mijenja se u brojku »265.720,00«.

Članak 2.

U članku 3. u tabeli pod stavkom NK »Goranka« Ravna Gora ispod brojke »8.500,00« dodaje se brojka »7.000,00«, a ispod teksta »- materijalni troškovi nastupa na natjecanjima« dodaje se tekst »- troškovi natjecanja u Ligi veterana«. Brojka »73.600,00« pod stavkom »Ukupno:« mijenja se u brojku »80.600,00«.

U istom članku, u tabeli pod stavkom SD »Stara Sušica« brojka »8.240,00« mijenja se u brojku »7.240,00« te brojka »9.740,00« pod stavkom »Ukupno:« mijenja se u brojku »8.740,00«.

Pod stavkom SD »Stari Laz« u istoj tabeli brojka »7.300,00« mijenja se u brojku »6.300,00« te brojka »8.800,00« u stavci »Ukupno:« mijenja se u brojku »7.800,00«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/5

Ur. broj: 2112/07-01-14-2

Ravna Gora, 11. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=51314&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr