SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

68.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« br. 26/09., 34/09 - ispravak i 7/13) gradonačelnik Grada Crikvenice dana 11. rujna 2014. godine donosi

PRAVILNIK O KRITERIJIMA DODJELE
STIPENDIJA ZA NADARENE SOCIJALNO
UGROŽENE UČENIKE I STUDENTE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju za socijalno ugrožene nadarene učenike i studente (u daljnjem tekstu: stipendije) i kriteriji za odabir korisnika stipendije.

Članak 2.

Pravo na stipendiju, na temelju uvjeta i kriterija iz ovog Pravilnika mogu ostvariti redovni učenici srednjih škola i redovni studenti, koji su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Učenici i studenti čije zajedničko domaćinstvo ima prihod po članu domaćinstva, uključivo i prihod od imovine, veći od 1.300,00 kuna, prema iznosu prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca ili u dvanaest mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju, te učenici srednjih škola u četverogodišnjem trajanju s prosjekom ocjena manjim od 3,5 nemaju pravo na stipendiju po ovom Pravilniku.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendija po drugoj osnovi nemaju pravo na stipendiju po ovom Pravilniku.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti i pripravnici - volonteri kad pripravnički staž obavljaju temeljem Ugovora o volonterskom radu za vrijeme trajanja ugovora i to u visini obaveznih doprinosa.

Stipendiju za svaki pojedinačni slučaj iz prethodnog stavka dodjeljuje Gradonačelnik Grada Crikvenice, i to mimo natječaja, a nakon podnošenja zahtjeva uz predočenje Ugovora o volonterskom radu.

Članak 3.

Broj stipendija koje se dodjeljuju ovisi o raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada Crikvenice. Broj stipendija koje se mogu dodijeliti za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada Crikvenice svojim Zaključkom.

Stipendija mjesečno za učenike iznosi 500,00 kuna, a za studente 800,00 kuna.

Stipendije se dodjeljuju na osnovi objavljenog natječaja koji raspisuje gradonačelnik Grada Crikvenice na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Crikvenice.

Članak 4.

Molba za dodjelu stipendije podnosi se na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Grad Crikvenica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu koji ujedno i prikuplja zamolbe, te ih dostavlja Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Crikvenice na razmatranje i donošenje odluke.

Rok prijave na natječaj traje najmanje 8 dana od dana objave natječaja.

Za dobivanje stipendije potrebno je dostaviti:

a. Srednjoškolci

-dokaz o prebivalištu na području Grada Crikvenice za sve članove zajedničkog domaćinstva (osobne iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu)

-dokaz o primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva i to prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca ili u dvanaest mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju,

-potvrda o upisu u školsku godinu za koju se traži stipendija,

-presliku svjedodžbe o uspjehu dva zadnja razreda, uz predočenje originala,

-ispunjenu »Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije nadarenom socijalno ugroženom učeniku ili studentu.«

b. Studenti

-dokaz o prebivalištu na području Grada Crikvenice za sve članove zajedničkog domaćinstva,

-dokaz o primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva i to prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca ili u dvanaest mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju,

-potvrda o upisu u akademsku godinu za koju se traži stipendija

-za upis u 1. godinu studija: uspjeh posljednja dva razreda srednje škole za upis u 2. godinu studija: prijepis ocjena s 1. godine studija,

-za upis u 3, 4, 5. i 6. godinu studija prijepis ocjena prethodne dvije godine studija,

-ispunjenu »Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije nadarenom socijalno ugroženom učeniku ili studentu.«

Članak 5.

Bodovanje se vrši tako da se zbrajaju bodovi prema bodovnoj listi ovisno o prosjeku ocjena i socijalnom statusu.

A. PROSJEK OCJENA

Uspjeh u školovanju utvrđuje se na osnovi prosjeka ocjena iz prethodnih dviju godina školovanja, osim za studente druge godine studija.

Uspjeh u školovanju za studente druge godine studija utvrđuje se na osnovi prosjeka ocjena iz prve godine studija.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija donesen 1. listopada 2013. godine, KLASA: 550-01/13-01/34, URBROJ: 2107/01-04/05-13-2.

Klasa: 550-01/14-01/26

Ur. broj: 2107/01-04/08-14-2

Crikvenica, 11. rujna 2014.

Gradonačelnik

Damir Rukavina dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=10003&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr