SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 16. Utorak, 10. lipnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

37.

Na temelju odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13 i 4/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) članku 6.a. stavak 1. iza posljednje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- dio ulice Obala od restorana Portić u smjeru Vile Zora u dužini od 200 m, te dio ulice Obala od restorana Portić u smjeru kupališta Draga u dužini od 150 m.

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. Odluke iza posljednje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- u ulici iza poslovnog centra Polje izvedenoj na z.č. 86/2, 84/1 i 84/6 k.o. Bogovići.

Članak 3.

Članak 24. Odluke mijenja se i glasi:

Vozila sljedećih kategorija: teretna vozila, autobusi, priključna vozila i radni strojevi smiju biti parkirani samo na posebnim parkiralištima i prometnim površinama koje su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom.

Vozila iz stavka 1. ovog članka koja budu parkirana na mjestima koja nisu za to predviđena, te ukoliko ne podliježu odredbama članka 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, po pismenom nalogu policijskog službenika ili prometnog redara mogu biti blokirana postavljanjem naprava za blokiranje kotača te odgovornoj osobi može biti izrečena prekršajna kazna odnosno izdan obavezni prekršajni nalog .

Izvršenje tehničkih poslova vezanih za obavljanje tehničkih poslova blokiranja i deblokiranja vozila može obavljati fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja ispunjava propisane uvjete, a kojoj to povjeri Općina Malinska- Dubašnica.

Članak 4.

Članak 30. mijenja se i glasi:

Nadzor nad provođenjem ove Odluke, odnosno nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja u skladu s odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o sigurnosti prometa na cestama Ministarstvo unutarnjih poslova i Prometno redarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Članak 31. mijenja se i glasi:

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako postupi suprotno odredbama članka 4.a ove Odluke

- ako teretna vozila, autobuse, priključna vozila i radne strojeve parkira na javnim parkiralištima i javno prometnim površinama (članak 18. stavak 1. ove Odluke)

- ako teretna vozila, autobuse, priključna vozila i radne strojeve parkira suprotno odredbama iz članka 24. stavak 1. ove Odluke

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna i vozač vozila koji postupi suprotno odredbama stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

U svim ostalim slučajevima iz ove Odluke za prekršitelje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odnosno prekršajne odredbe propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-11

Malinska, 21. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=893&mjesto=51511&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr