SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
GRAD ČABAR

43.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - poč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM
izgradnje komunalne infrastrukture na području
Grada Čabra za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim programom izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2014 godini, utvrđuju se izvori financiranja te planirani radovi i projekti s planiranim iznosima.

Članak 2.

Projekti se financiraju iz sljedećih izvora financiranja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/60

Ur. broj: 2108-03-03/1-13-1

Čabar, 18. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=51306&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr