SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI

85.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 7. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2013. g. Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Novi Vinodolski za 2013.

Članak 1.

Tabelarni dio u članku 1. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. mjenja se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.300.000,00 Kn, a koji se odnosi na višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine koristiti će se za pokriće kumulativnog manjka istih prihoda u odnosu na rashode.

Članak 3.

U posebnom i programskom dijelu Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013.g. rashodi i izdaci po nositeljima i programima mjenjaju se na pozicijama kako slijedi:

POSEBNI I PROGRAMSKI DIO

Članak 4.

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. stupaju na snagu osmog dana od objave.

Članak 5.

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/11

Ur. broj: 2107/02-01-13-8

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=51250&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr