SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA ČAVLE

74.

Na temelju članka 48. st. 1. t. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13 - pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Općine Čavle od 21. veljače 2013. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br 6/13) i članka 36 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Čavle od 24. srpnja 2003. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br 19/ 03) i članka 36 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Čavle od 2. prosinca 2010. godine (II. potpuni tekst), Općinski načelnik Općine Čavle, dana 19. prosinca 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva Čavle d.o.o.

I.

Za članove Skupštine Komunalnog društva Čavle imenuju se:

- Norbert Mavrinac

- Duško Mičetić

- Ivan Fućak

- Ivana Cvitan Polić

- Dejan Ljubobratović

II.

Predsjednika Skupštine i njegova zamjenika bira Skupština iz reda svojih članova.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od dana 24. srpnja 2003. godine u dijelu koji se odnosi na sastav Skupštine društva (čl. 25), Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti (II potpuni tekst) od dana 2. prosinca 2010. godine u dijelu koji se odnosi na sastav Skupštine društva (čl. 25) i Poslovnik o radu skupštine od 18. ožujka 2005. godine u dijelu koji se odnosi na sastav Skupštine društva (čl. 3 i čl. 4.).

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/13-01/17

Ur. broj: 2170-03-13-01-17

Čavle, 19. prosinca 2013.

Načelnik
Željko Lambaša, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10008&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr