SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA BAŠKA

95.

Temeljem članaka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Baška u 2014. godini

I.

U okolnostima kada je osnovan i imenovan Stožer zaštite i spašavanja, izrađeni i dorađeni, odnosno usklađeni su Procjena ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, kojom se utvrdio razmjer opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, Plan zaštite i spašavanja, donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, kojima se obuhvaća planiranje provedbe daljnjih aktivnosti u pravcu unapređenja sustava zaštite i spašavanja, osobito:

1.kod izrade dokumenata prostornog uređenja, temeljem Plana zaštite i spašavanja utjecati i zahtijevati ugrađivanje mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora;

2.predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite, te utjecati na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine - putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično;

3.pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje, odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju;

4.nastaviti s nastojanjem za unapređenje suradnje s redovnim organiziranim snagama koje se bave zaštitom i spašavanjem, kao i dodatnim organiziranim snagama zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće i to:

4.1.Vatrogasnim snagama (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

4.2.pravnim osobama i službama koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,...),

4.3.Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (Županijski centar 112),

4.4.udrugama građana, klubovima, organizacijama koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani (HGSS, ronioci, lovci...),

4.5.osobama koje su opremljene za provođenje izvjesnih mjera zaštite i spašavanja (građevinske, komunalne i dr..).

5.pravovremeno poduzimati radnje i donijeti akte, sve sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku;

6.održati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja, te donijeti odgovarajuće akte,

7.osigurati sredstava u proračunu:

7.1.za sve aktivnosti i potrebe navedene u prethodnim točkama,

7.2.u pričuvi za ublažavanje i nadoknadu šteta od mogućih elementarnih nepogoda.

II.

Za ostvarenje zadaća iz ovih smjernica, kao i za poduzimanje i predlaganje odgovarajućih aktivnosti iz svojih nadležnosti, sve u svrhu unapređenja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja, u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja, zadužuje se Općinski načelnik.

III.

Tabela - usporedba ostvarenja u 2013. godini s planom proračunskih sredstava namijenjenih zaštiti i spašavanju u 2014. godini, sastavni je dio ovih smjernica.

Klasa: 021-05/13-01/15

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-26

Baška, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10007&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr