SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA BAŠKA

104.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) općinski načelnik Općine Baška dana 10. prosinca 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika JLS u skupštinu
Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Članak 1.

Imenuje se općinski načelnik mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., kao predstavnik JLS Općine Baška u skupštinu Ponikve eko otok Krk d.o.o., Krk.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/98

Ur. broj: 2142-03-02/1-13-2

Baška, 11. prosinca 2013.

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10007&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr