SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
OPĆINA KLANA

57.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Klana

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Klana, način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije, te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo Općine Klana tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Klana, donosi Općinsko vijeće Općine Klana, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata općinskog vijeća Općine Klana, općinskog načelnika Klana i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Općine Klana i drugim propisima.

Naziv službenog glasila Općine Klana je »Službene novine Općine Klana« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti općinskog vijeća i općinskog načelnika za koje općinsko vijeće ili općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo čine tri člana, i to općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, voditelj Odsjeka za financije, javnu nabavu, komunalne djelatnosti, zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je općinski načelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Klana u Klani, Klana 33.

Članak 5.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od mjesec dana od dana održavanja sjednice općinskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Klana, a korisnicima se dostavljaju u pismenom obliku.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

-Primorsko-goranskoj županiji,

-Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

-Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)

-Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« se, na zahtjev, u pisanom obliku besplatno dostavljaju članovima Općinskog vijeća Općine Klana, općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika.

»Službene novine« se mogu, na zahtjev, dostavljati besplatno u pisanom obliku i drugim osobama.

Nakladu »Službenih novina« određuje odgovorni urednik.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u Proračunu Općine Klana.

Članak 9.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. veljače 2013. godine.

Klasa: 021-01/13-01/60

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 23. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51217&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr