SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
OPĆINA KLANA

56.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 144/12 i 19/13), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 70/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09) i članka 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/ 13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine

Članak 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće daje ovlaštenje načelniku za pokretanje postupka prodaje nekretnine, odnosno poslovnog prostora na adresi Škalnica 6, Klana, k.č. 114/97 Z.K. ul. 1126 k.o. Škalnica ukupne površine 40,45 m2 .

Članak 2.

Utvrđuje se da će nekretnina biti prodana putem javnog natječaja. Na temelju ove Odluke, a nakon provedenog natječajnog postupka, ovlašćuje se načelnik Općine Klana da u ime Općine Klana, kao prodavatelja, zaključi kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem. Općina Klana zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13.01/59

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 23. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51217&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr