SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
GRAD CRES

66.

Na temelju članka 10. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09 i 14/13) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine« br. 24/02, 7/05, 37/08, 38/09 i 41/10), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA CRESA

Članak 1.

Javno priznanje »Priznanje Frane Petrića« dodjeljuje se Bernardu Balonu za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, a osobito za predan dugogodišnji rad na području kulture.

Članak 2.

Javno priznanje »Pro Insula« dodjeljuje se dr. Elzi Šmit za dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, a osobito za unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga na području Grada Cresa.

Članak 3.

Zahvalnica Grada Cresa, dodjeljuje se slijedećim pravnim i fizičkim osobama:

1.Silvanu Krivičiću, ugostitelju iz Valuna, za dugogodišnji rad na razvoju cresko-lošinjskog obrtništva, te doprinos afirmaciji Valuna i otoka Cresa kao turističke destinacije.

2.Sportskom ribolovnom društvu »Rak« za aktivnosti na okupljanju mladih te organizaciji manifestacija kojima se oplemenjuje društveni život Martinšćice.

3.Samostanu svetoga Jeronima u Martinšćici zbog aktivnosti na očuvanju kulturne baštine i obnovi sakralnih objekata.

4.Matteu Martincichu za dugogodišnji obrtnički rad te pomoć građanima Cresa.

5.Lučkoj kapetaniji Rijeka, Lučkoj ispostavi Cres kao priznanje za rad na sigurnosti pomorskog prometa u akvatoriju Grada Cresa.

6.Postaji Pomorske policije Rijeka, Posadi ophodnog broda RH 29 RK - P304, za njihov rad i visoku učinkovitost u postizanju sigurnosti na moru.

Članak 4.

Javna priznanja Grada Cresa uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, povodom Dana Grada Cresa.

Članak 5.

Ova odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/13-1/16

Ur. broj: 2213/02-01-13-10

Cres, 18. prosinca 2013.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=10002&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr