SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
GRAD CRES

64.

Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2014. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 1., 2., 3. financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje zemljišta i iz sredstava povrata poreza.

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12 -16

Ur. broj: 2213/02-01-01-12-3

Cres, 18. prosinca 2013.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=10002&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr