SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
GRAD CRES

61.

Temeljem članka 1. i 74. Zakona o športu (Narodne novine« RH br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13) i članka 29. Statuta Grada Cresa («Službene novine PGŽ«, br. 29/09. i 14/13.) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Grad Cres, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu.

Od općeg značenja za Grad Cres su one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje se na području Grada Cresa poduzimaju u svezi s:

-poticanjem i promicanjem sporta,

-provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži

-treningom, organizacijom i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša

-poticanjem rekreacijskih aktivnosti građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti kod pučanstva,

-brigom za sportske objekte.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i njihovih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Sportski klubovi i njihove udruge u sklopu svojih aktivnosti obuhvaćaju i mladež te ostalo pučanstvo radi provođenja rekreacijskih aktivnosti.

Članak 3.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1., a kroz djelovanje sportskih klubova i njihovih udruga iz članka 2. ovog Programa, Grad Cres u proračunu za 2014. godinu osigurava sredstva koja će se kao tekuće donacije rasporediti za sljedeće aktivnosti:

1. Nogometnom klubu Cres osiguravaju se sredstva u iznosu od 160.000,00 kn za troškove održavanja nogometnih susreta, rad sa djecom, nabavku opreme, naknade treneru i druge materijalne troškove.

2. Košarkaškom klubu Cres osiguravaju se sredstva u iznosu od 120.000,00 kn za troškove natjecanja, treninga i organizacije škole košarke.

3. Sportsko ribolovnom društvu »Parangal« i sportsko ribolovnom društvu »Rak« iz Martinšćice osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 13.000,00 kn za sudjelovanje na natjecanjima, te za troškove čišćenja podmorja i akvatorija u uvalama područja Grada Cresa.

4. Jedriličarskom klubu »Reful« osiguravaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 za redovne aktivnosti u promicanju jedriličarstva, te organizaciju regate u iznosu od 90.000,00 kn.

5. Šahovskom klubu osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za vođenje škole šaha za mlađi i stariji uzrast, za unapređenje i omasovljenje šahovske igre na području Grada Cresa, te za sudjelovanje na šahovskim turnirima.

6. Sportsko rekreativnoj udruzi »Samo pozitiva« osiguravaju se sredstva u iznosu od 8.000,00 kn, za odgojno, edukativni i promotivni program koji se manifestira u radu s učenicima osnovne i srednje škole, te umirovljenicima.

Članak 4.

Grad Cres financirat će tijekom 2014. godine radove na tekućem održavanju Nogometnog igrališta Cres.

Članak 5.

Gradonačelnik vrši raspored sredstava temeljem zahtjeva pojedinog kluba. prati njihovo namjensko korištenje. Upravni odjel nadležan za proračun Grada Cresa prati njihovo namjensko korištenje.

Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine, te će se objaviti u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 400-01/13-1/21

Ur. broj: 2213/02-01-01-13-9

Cres, 18. prosinca 2013.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=10002&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr