SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
GRAD CRES

60.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br.29/ 09. i 14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI NA PODRUČJU GRADA CRESA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2014. godinu (dalje: Program) utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za građane Grada Cresa, a koji se ostvaruju organiziranim predškolskim odgojem i drugim specifičnim oblicima zaštite djece od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu, putem Dječjeg vrtića Girice Cres (dalje: Vrtić).

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Grada Cresa Vrtić provodi organizirani predškolski odgoj u središnjem Dječjem vrtiću u Cresu u pet skupina: četiri mješovite vrtićke i dvije mješovite jasličke skupine.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti ostvaruju djelatnici Vrtića zaposleni u Vrtiću na dan 01. siječnja 2014. godine.

Način ostvarivanja programa i njegova kvaliteta utvrđuju se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića, te Godišnjim programom i planom rada.

Članak 4.

Za ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, odnosno za financiranje redovite djelatnosti Vrtića (plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene te materijalne rashode) osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Cresa za 2014. godinu, a razlika do pokrića pune cijene usluga iz redovite djelatnosti Vrtića osigurava se naplatom dijela svojih usluga od roditelja-korisnika usluga, sukladno načelu da roditelji-korisnici usluga Vrtića sudjeluju u financiranju redovite djelatnosti Vrtića do 25% pune cijene usluga Vrtića. Zatim u Proračunu Grada Cresa osiguravaju se sredstva za nabavu opreme za potrebe Dječjeg vrtića Girice.

Članak 5.

Grad Cres odobrava Vrtiću da naknadu za svoje usluga koje plaćaju roditelji-korisnici usluga Vrtića naplaćuje izravno na žiro račun Vrtića, te koristi prema usvojenom Financijskom planu.

Članak 6.

Pored programa iz članka 2. ovoga Programa (odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb), Vrtić može organizirati i dodatne programe za koje sredstva nisu predviđena ovim Programom, već ih u cijelosti osiguravaju korisnici dodatnih programa.

Članak 7.

Gradonačelnik kao naredbodavatelj vrši raspored sredstava Vrtiću, a Upravni odjel prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama - službenom glasilu Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-01/13-1/21

Ur. broj: 2213/02-01-01-13-11

Cres, 18. prosinca 2013.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=10002&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr