SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

209.

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima (»Službene novine« broj 30/03, 10/06, 27/08 i 48/09), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada
Primorsko-goranske županije

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2013. godini.

Nagrade se dodjeljuju građanima i pravnim osobama s područja Primorsko-goranske županije za naročita dostignuća u području znanosti, gospodarstva, kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, umjetnosti, sporta i drugih oblasti društvenog života.

Nagrade su: nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za Primorsko-goransku županiju i čiji rad i djelo predstavlja trajno dobro od značaja za Primorsko-goransku županiju.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Primorsko-goranske županije ili su na njenom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja trajne vrijednosti za Primorsko- goransku županiju.

GODIŠNJA NAGRADA dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom prethodne godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje odnosno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

Prijedloge za dodjelu nagrada mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, članovi stalnih radnih tijela Županijske skupštine, Župan i zamjenici Župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Županije (gradska odnosno općinska vijeća), udruge građana i druge pravne osobe s područja Županije.

Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, a isti mora sadržavati:

. ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

. prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

. ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (predloženik)

. životopis predloženika

. naziv nagrade i područje za koje se predlaže

. pisano obrazloženje i opis značajnih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrada s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl).

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše petnaest riječi koje se upisuje u tekst pisanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju najkasnije do 15. veljače 2014. godine se na adresu: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, URED ŽUPANIJE, »Prijedlog za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije«, Adamićeva 10 ili putem pisarnice Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2.

Klasa: 021-04/13-07/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/3-13-1

Rijeka, 16. prosinca 2013.

Predsjednik

Odbora za izbor, imenovanja
i dodjelu povelja i priznanja

Loris Rak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=00001&odluka=209
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr